Betrouwbare systemen

Voor een optimaal isolatieproces

AddGreen Vloermuurisolatie

Hoe werkt het?

Om de invloed van AddGreen®  vloerisolatie systeem te beoordelen in relatie tot de prestatie van het systeem is onderscheid gemaakt in twee aspecten.

  1. Temperatuur van de begane grondvloer
  2. Vochttranssport vanuit de kruipruimte

 

Het AddGreen® vloer isolatiesysteem bestaat uit grijze parels van geëxpandeerd polystyreen (EPS) opgesloten in matrasfolie afgewerkt met een versterkte reflecterende folie die bijdraagt aan de warmte weerstand en tevens als drager fungeert. De Grijze parels hebben een diameter van ongeveer 5 millimeter en zijn opgebouwd uit duizenden gesloten cellen. In deze gesloten cellen kunnen water en waterdamp niet binnen dringen. AddGreen® vloerisolatie houd geen vocht vast. De micro-organisme die houtrot kunnen veroorzaken hebben een voedingsbodem nodig om te leven, naast vocht en temperatuur. Het AddGreen® vloerisolatiesysteem bevat geen voedingsstoffen voor schimmels en bacteriën en gedraagt zich uitstekend in een vochtige omgeving. Met een speciaal ontworpen vulpistool worden de parels door het ventiel in de dampdoorlatende matrasfolie geblazen. De grijze parels zijn circulair te gebruiken.

Enkele voordelen van het AddGreen® vloer isolatiesysteem zijn:

  • Isolatie gebeurt snel, schoon en zonder overlast
  • Milieuvriendelijk en herbruikbaar (circulair)
  • Maatschappelijk verantwoord lokaal geproduceerd
  • Mogelijk latere aanpassingen makkelijk uitvoerbaar b.v. leidingen achteraf aan te brengen.

Temperatuur van de begane grondvloer

Door matras folie te vullen met de grijze parels en de uiteinde dicht te sealen ontstaat een laagdikte van gegarandeerde stilstaande lucht waarin geen convectie kan plaats vinden. De stilstaande lucht laag die gecreëerd wordt door de parels zorgt voor de isolerende werking. Door de isolerende werking zal de oppervlakte temperatuur van de vloer worden verhoogd waardoor er geen kans meer is dat er mogelijk oppervlakte condensatie kan optreden. Omdat er geen voedingsbodem is en geen vocht meer aanwezig is treedt schimmelvorming niet op. Bovendien neemt het comfort in de woning toe. Ook gaat er minder energie verloren door de vloer. Doordat de vloer warmer is en er minder warmte verlies optreed zal de verwarming minder vaak worden aangezet.

Vochttranssport vanuit de kruipruimte

Door het AddGreen® vloer isolatiesysteem zal de weerstand tegendampdiffusie toenemen waardoor het vocht uit de kruipruimte lucht in de kruipruimte blijft en niet de woning in komt.

Droge lucht verwarmen kost minder energie dan vochtige lucht.

 

Vochttranssport vanuit de kruipruimte

Vochtige lucht vanuit de kruipruimte kan de woning op twee manieren bereiken:

  1. Door middel van de luchtstroming , ook wel convectie genoemd.
  2. Via de materialen, ook wel diffusie genoemd.

Vochttransport door convectie

Luchtstroming vindt plaats vanaf een plaats met een hoge temperatuur naar een plaats met lagere temperatuur. Wanneer ten gevolgen van luchtlekken, luchtstroming mogelijk is naar de koudere kruipruimte bij een niet-geïsoleerde vloer, dan zal de lucht met een hogere temperatuut (deze kan meer waterdamp bevatten ) naar de koudere kruipruimte stromen en mogelijk tot schimmelvorming (RV 70% ) kunnen leiden. Ook kan het mogelijk condenseren op de koude vlakken (RV 100%).

Door de vloer te isoleren met het AddGreen® vloer isolatiesysteem zal de vloer temperatuur worden verhoogt en neemt de kans op schimmelvorming en condensatie af.

Andersom bestaat het risico dat de kruipruimtelucht met een temperatuur van 10 graden Celsius en een relatieve vochtigheid tot schimmelvorming leidt op schimmelgevoelige constructies. Vandaar dat geadviseerd wordt om in de kruipruimte bij niet-geïsoleerde houten begane-grond vloeren altijd sterk te ventileren.

Bij huizen met een ventilatie systeem met mechanische afzuiging stroomt vochtige lucht vanuit de kruipruimte de woning in, doordat de woning in onderdruk staat. Om vochttranssport via luchtstroming te voorkomen is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de luchtdichting van, de begrenzing tussen de kruipruimte en de woning (voornamelijk de begane grond-vloer).

Doorvoeren vanuit de kruipruimte ter plaatse van de meterkast, eventuele cv-leidingen, standleidingen, Cai aansluitingen en het kruipluik zijn veelvoorkomende situaties die luchtuitwisseling tussen de kruipruimte en de woning mogelijk maken. Het is zaak de begane grondvloer overal luchtdicht uit te voeren.

Dampdiffusie

Vochttransport door dampdiffusie vindt plaats door verschil in waterdampspanning aan weerszijden van een materialen of constructie. De mate waarin dit plaats vind is een direct gevolg van het soort materiaal waardoor damptranssport plaatsvindt en de temperatuur en de hoeveelheid vocht aan beide zijden van de constructie.

Ventilatie van de kruipruimte

Het ventileren van een zeer vochtige kruipruimte heeft een positief effect op de aanwezige waterdampspanning en dus ook op de waterhuishouding in de kruipruimte. Hierbij wordt opgemerkt dat bij AddGreen® vloer isolatiesysteem het ventileren van de kruipruimte weinig effect heeft op het warmte transsport vanuit de woning.

Temperatuur van de begane grond vloer

Bij een niet-geïsoleerd vloer zijn de oppervlakte temperaturen ter plaatse van de houten balklaag relatief laag met mogelijke kans op schimmelvorming en/of oppervlakte condensatie. In deze situatie is het belangrijk om de kruipruimte altijd sterk te ventileren.

Wanneer de houten balklagen worden voorzien van AddGreen® vloer isolatiesysteem resulteert dit in een hogere oppervlakte temperatuur ter plaatse van de houten balklagen. Doordat er minder warmte verlies optreed naar de kruipruimte zal de temperatuur van de balklagen dichter bij de ruimte temperatuur komen te liggen. In deze situatie wordt geadviseerd de kruipruimte normaal te ventileren.

Doordat er minder afkoeling plaats vind, zal de verwarming minder vaak aanslaan waardoor een energie besparing wordt gerealiseerd.

Betonnen begane grondvloerconstructie

Betonnen vloeren zijn niet gevoelig voor vochtinvloeden. Maar ook hier geldt dat doorvoeren vanuit de kruipruimte ter plaatse van de meterkast, eventuele cv-leidingen, standleidingen, Cai aansluitingen en het kruipluik overal luchtdicht dienen te worden gemaakt om de luchtuitwisseling tussen de kruipruimte en de woning te voorkomen.

De dampdiffusieweerstand is van een betonnen begane grondvloerconstructie hoger dan de dampdiffusie weerstand van een houten begane grondvloer constructie. Dit betekend dat er minder vochttranssport zal optreden door dampdiffusie en dit is gunstig voor het binnenklimaat van de woning.

Aansluiting vloer en binnenmuur

De beste thermische prestatie wordt gehaald door een combinatie van spouwmuur isolatie en vloerisolatie. Bij kruipruimte zullen de funderingswanden door spouwmuurisolatie warmer zijn en zal er geen randeffect (afkoeling van de randen) optreden.

Het effect van AddGreen® vloer isolatiesysteem?

Het verbeterd het woonklimaat in het huis, doordat de luchtvochtigheid meer in balans is en omdat de oppervlakte temperaturen meer gelijk zijn waardoor er minder convectie plaatsvindt. Bovendien isoleert u de begane grondvloer van de woning waardoor u minder energie zult verbruiken.

error: Content is protected !!