Een optimale installatie

Waar moet u op letten?

Optimaal Isolatieproces

AddGreen is de enige in de isolatiemarkt die het isolatieproces heeft geoptimaliseerd door het ontwikkelen van eigen isolatiemachines. Door de automatische lijmdoseringsunit en het bijhorende vulpistool is de klant verzekerd van een goed eindproduct. Waar nodig kan er digitaal bijgestuurd worden om tot een optimale vulling te komen. Door de controle over het proces is dit hét recept voor een optimale duurzame isolatie en thermische prestatie.

Spouwmuurisolatie

Bij spouwmuurisolatie wordt de oppervlaktetemperatuur van de muur hoger. Na het isoleren vindt er minder convectie in de ruimte plaats. Ook verdwijnt het gevoel van ‘koude straling’, waardoor er een aangenamer binnenklimaat ontstaat.

Lees meer over het spouwmuurisolatieproces

Spouwmuren na-isoleren: zo werkt het

Het na-isoleren van spouwmuren gebeurt volgens een vast proces. Dat proces omvat de volgende stappen.

1. INSPECTIE & BEOORDELING VAN DE BOUWKUNDIGE STAAT VAN DE WONING

Ten eerste inspecteren we de spouwmuur en beoordelen we de bouwkundige geschiktheid voor het toepassen van isolatie. Daarbij kijkt de installateur naar de mogelijke thermische prestatie en ventilatievoorzieningen. Ook mogelijke vochtbronnen worden opgespoord, bijvoorbeeld veroorzaakt door een gebroken waterleiding, verstopte afvoerbuis, lekkende verwarming, kapotte dakgoot, inwendige condensatie, bouwvocht, hygroscopiciteit van materialen of oppervlaktecondensatie door mogelijke koude brug(gen).

2. GEVEL VOORBEREIDEN OP ISOLATIE

Het is belangrijk om de gevel zorgvuldig voor te bereiden op de isolatiewerkzaamheden.

Aandachtspunten isolatie

3. ISOLEREN VAN DE SPOUWMUUR

Het daadwerkelijke isoleren gebeurt volgens een aantal vaste stappen.

4. OPRUIMEN

Opruimen en verwijderen van specie en mogelijk vrijgekomen parels.

5. NAZORG EN DOCUMENTATIE

 • Beoordelen of het werk is uitgevoerd volgens de contractuele overeenkomst.
 • Ventilatieadvies
 • Advies over onderhoud woning
 • Verstrekken garantiecertificaat
 • Bespreken mogelijk geconstateerde afwijkingen

Vloerisolatie

Vloerisolatie geeft direct het meeste warmtecomfort. Van alle isolatiemaatregelen is dit de maatregel waar men het meest tevreden over is. De voeten blijven letterlijk warm, waardoor er minder behoefte bestaat om de verwarming aan te zetten. Vloerisolatie zorgt er bovendien voor dat de ruimte aangenamer aanvoelt.

Lees meer over het vloerisolatieproces

Alvorens te starten met het aanbrengen van de vloer moeten de volgende zaken worden beoordeeld door middel van een voorinspectie:

 • Afmetingen van de vloer
 • Inmeten van de hard op hard afstanden van de liggers
 • Meten (onder de vloer) de lengte van de te isoleren banen
 • Beoordelen kwaliteit van de bestaande vloer
 • Beoordelen leidingwerk, is de kruipruimte droog, mogelijke lekkages
 • Beoordelen doorvoeren door de vloer
 • Dichten doorvoeren vloer

Maak een tekening met de overeenkomstige banen. Bij een obstakel in het midden van een baan worden twee matrassen gebruikt.

De matrasfolie wordt op maat gesneden en het uiteinde van de matrasfolie wordt dicht geseald.

De matrasfolie wordt tegen de onderzijde van de vloer gemonteerd. Bij de montage van de matrassen tegen de betonnen vloer wordt gebruikgemaakt van spankabels die voor het aanbrengen van de matrassen worden gemonteerd.

De matrassen worden gevuld met de AddGreen® grafietparels door middel van het AddGreen® vulpistool in het vulventiel, waarna het vulventiel wordt gedicht.

Bodemisolatie

Bodemisolatie wordt het meest toegepast waar men geen vloerisolatie kan toepassen. Het is een snelle en goede manier om de vloer te isoleren. Omdat het isolatiemateriaal op de kruipruimtebodem wordt aangebracht, zorgt het ook voor een beter vochtbalans in de woning.

Lees meer over het bodemisolatieproces

Alvorens te starten met het aanbrengen van de bodemparels moeten de volgende zaken te worden beoordeeld door middel van een voorinspectie:

 • Afmetingen van de kruipruimte vloer
 • Bepalen hoogte van de isolatie in verband met de gewenste isolatiewaarde
 • Beoordelen kwaliteit van de bestaande vloer
 • Beoordelen leidingwerk
 • Beoordelen mogelijke lekkages, is de kruipruimte droog?
 • Beoordelen doorvoeren door de vloer, mogelijke ventilatievoorzieningen

Aanbrengen van mogelijke tegenover elkaar liggende ventilatievoorzieningen, afhankelijk van het type vloer.

De kruipruimtevloer moet vrij zijn van mogelijke vervuiling, het zandbed moet vlak zijn voordat de parels aangebracht kunnen worden.

De isolatieparels worden doormiddel van een lans verdeeld over de kruipruimtebodem. De isolatielaag moet zo egaal mogelijk worden aangebracht tot een dikte afhankelijk van de contractueel afgesproken warmteweerstand.

error: Content is protected !!