We shape the future

Van fossiel naar duurzaam

Onze aarde staat onder druk. We hebben te maken met grote uitdagingen zoals klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en de toename van fijnstof in de lucht. Daar merken we allemaal de gevolgen van, denk aan extreem weer en de stijging van de zeespiegel. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt steeds noodzakelijker: de aarde is niet onuitputtelijk. Omdat het een grote invloed heeft op de leefbaarheid op onze planeet, staat dit onderwerp hoog op de politieke agenda.

Zelf bijdragen

De energietransitie is bedoeld om de uitputting van de aarde af te remmen. Iedereen kan hieraan een bijdrage leveren: op micro-, meso- of macroniveau. AddGreen maakt het mogelijk voor installateurs, woningcorporaties, gebouweigenaren en particulieren om zelf bij te dragen aan een beter klimaat. Het idee? We dringen de CO2-uitstoot gezamenlijk terug door bewust te kiezen voor duurzame, hernieuwbare energiebronnen.

Aan de slag

Meer weten over de werkwijze en producten van AddGreen? Bekijk Over AddGreen of neem contact met ons op.

error: Content is protected !!