Borging van kwaliteit

Waarmaken wat je belooft

Certificering

Behoud van grondstoffen

AddGreen beschikt over het REDcert keurmerk, een initiatief van toonaangevende branches en organisaties. Eén van de fundamentele doelstellingen is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een duurzame bijdrage te leveren aan het behoud van waardevolle grondstoffen.

Carbon footprint

Het doel van de CO2-footprint is om objectief en transparant een inschatting te maken van het vrijkomen van Green House Gas Emissie bij het gebruik van AddGreen® in gebouwen. Verder schatten we in hoeveel energie je bespaart tijdens de levensduur van het product. Met de levenscyclusanalyse (LCA) van het bouwmateriaal selecteren we de literaire waarde van de CO2-footprintgegevens voor de onderliggende materialen en processen. Hiervoor worden de beschikbare gegevens uit LCA-databases gebruikt.

Product-attest

Om de kwaliteit te garanderen, moet het product geschikt zijn voor in zijn toepassing en moeten de processen voor het aanbrengen van het isolatiesysteem in orde zijn.
Ook stellen we eisen aan het eindproduct. Als dit alles goed voor elkaar is, dan spreken we over kwaliteit. AddGreen® laat zijn producten attesteren zodat de producten door een onafhankelijk certificatie-instelling worden onderzocht en geschikt worden verklaard in de toepassing.

Procescertificaat

We werken enkel met gecertificeerde installateurs die worden gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Energieprestatieverklaring

De databank van Bureau CRG publiceert de gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaringen van producten of systemen die in de bouw- of installatiesector worden toepast. Op verzoek van fabrikanten/leveranciers kunnen er ook kwaliteitsverklaringen worden opgenomen of verwezen worden naar prestatieverklaringen. In de databank zijn o.a. opgenomen verklaringen of verwijzingen van CV-ketels, zonneboilers, kozijnen, glas, isolatiematerialen en warmtepompen. Bureau CRG controleert ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG) zoals een warmtenet.

error: Content is protected !!