Betrouwbare systemen

Voor een optimaal isolatieproces

AddGreen Spouwmuurisolatie

Hoe werkt het?

Om de invloed van AddGreen® spouwmuurisolatie te beoordelen in relatie tot de prestatie van het systeem is onderscheid gemaakt in twee aspecten.

  1. Oppervlakte temperatuur.
  2. Oppervlakte temperatuur van de binnenmuur.

 

Het AddGreen® spouw isolatiesysteem bestaat uit grijze parels van geëxpandeerd polystyreen (EPS) De grijze parels hebben een diameter van ongeveer 5 millimeter en zijn opgebouwd uit duizenden gesloten cellen. In deze gesloten cellen kunnen water en waterdamp niet binnen dringen. AddGreen®  spouwmuurisolatie is zeer dampopen waardoor vocht vanuit de woning eenvoudig naar buiten kan treden. AddGreen® houd geen vocht vast.

Bij gebouwen die vallen onder monumenten zorg wil men de mogelijkheid hebben om het gebouw weer terug te brengen in de oude staat mocht daar behoefte aan zijn b.v. om later herstel werkzaamheden te kunnen verrichten. In dit geval kan ook voor losse parels gekozen worden. Voordeel is dat de parels eenvoudig kunnen worden afgevoerd en later opnieuw kunnen worden gebruikt.

Naast losse parels bestaat de mogelijkheid om de parels tot een geklitte massa te vormen om mobiliteit tegen te gaan. Dit gebeurt d.m.v. een bindmiddel.

Oppervlakte temperatuur van de binnenmuur

Door de isolerende werking van het AddGreen® spouwmuurisolatiesysteem gaat er minder energie verloren door de Isolatie van de spouwmuur. De oppervlakte temperatuur van het binnen oppervlakte zal toenemen en daarmee neemt het comfort in de woning ook toe.

Door toename van de temperatuur van de binnenmuren wordt de kans op oppervlakte condensatie verkleint t.o.v. een muur zonder isolatie en treedt schimmelvorming niet op.

Vochttranssport

Vochtige lucht uit de woning kan de woning op twee manieren verlaten.

  1. Door middel van de luchtstroming convectie (ventilatie).
  2. Via de materialen, ook wel diffusie genoemd.

Vochttranssport door convectie

Ventilatie van de woonruimte

Het ventileren van vochtige woonruimte heeft een positief effect op de aanwezige waterdampspanning en dus op de waterhuishouding in de woning. Hierbij wordt opgemerkt dat sterk ventileren een negatie effect heeft op de aanwezige warmte in de woning.

Wanneer we eerst ventileren (de lucht wordt droger) en daarna de droge lucht verwarmen zal de drogere lucht makkelijker opgewarmd worden omdat droge lucht minder waterdamp bevat en hierdoor minder energie nodig is om de lucht te verwarmen.

Dampdiffusie

Vochttransport door dampdiffusie vindt plaats door verschil in waterdampspanning aan weerszijden van een materialen of constructie. De mate waarin dit plaats vind is een direct gevolg van het soort materiaal waardoor damptranssport plaats vind en de temperatuur en de hoeveelheid vocht aan beide zijden van de constructie.

Het effect van AddGreen® muurisolatie?

Het verbeterd het woonklimaat in het huis doordat de luchtvochtigheid meer in balans is en omdat de oppervlakte temperaturen meer gelijk zijn waardoor er minder convectie plaats vind. Bovendien isoleert u de muren van de woning waardoor u minder energie zult verbruiken.

error: Content is protected !!